Chinese | English | Tianjin University  
  Awards & Achievements
·    7th Qian Duansheng Award for Legal Research [2018-12-28]
·    Second Prize for the fourth China Outstanding Achievement Award for Law [2017-11-27]
·    Second Prize for Tianjin fourteenth Social Science Outstanding Achievement Award [2017-11-27]
·    First Prize for Chinese science and Technology Law book 2016 [2017-11-27]
·    First Prize for Eleventh China Law Young Forum Essay [2017-11-27]
·    Third Prize for Eleventh China Law Young Forum Essay [2017-11-27]
·    Third Prize for Twelfth China Law Young Forum Essay [2017-11-27]
·    Excellent Prize for Twelfth China Law Young Forum Essay [2017-11-27]
·    First Prize of Tianjin outstanding decision-making consulting research results (2014-2015) [2017-11-27]
·    Second Prize of Tianjin outstanding decision-making consulting research results [2017-11-27]
·    Third Prize of Tianjin outstanding decision-making consulting research results [2017-11-27]
Copyright © 2017 Tianjin University Law School.All Rights Reserved
Address: Tianjin University 92 Weijin Road Nankai District Tianjin 300072 P.R. China